سرمایه پرداز

پردازش و تحلیل بازارهای مالی و سرمایه

ابزارها و روش های سرمایه گذاری، مدیریت سرمایه، مالی و ریسک در بازارهای بورس سهام و اوراق، ارز و ارز دیجیتال، بازار پول، مشتقات، طلا، املاک، کالا و انرژی